Uczniowie

O Programie KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

13 kwietnia 2010 roku obchodzić będziemy 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, rocznicę wymordowania przez NKWD na rozkaz Stalina ponad 21.000 oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej. Od 2008 roku trwa społeczny Program upamiętnienia Ofiar tej Zbrodni KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, który honorowym patronatem objął Prezydent RP, prof. Lech Kaczyński.

              Celem Programu KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.473 DĘBÓW PAMIĘCI na 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jedno nazwisko.

              Program KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych. Edukacyjny i społeczny wymiar Programu polega także na integracji środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych poprzez zachęcanie ich do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa. Celem Programu jest także zebranie, zarchiwizowanie i udostępnienie życiorysów, zdjęć, dokumentów i informacji o Bohaterach, którzy polegli w 1940 roku.

W realizację Programu zaangażowały się  tak ważne instytucje, jak Narodowe Centrum Kultury, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich.

              WARTO, żeby w przededniu rocznicy tej straszliwej Zbrodni jak najwięcej osób, a szczególnie młodych, pochyliło się z szacunkiem nad mogiłami Ofiar, uczestnicząc z powagą w Programie, którego celem jest uczczenie jej Bohaterów oraz zagwarantowanie im pamięci w pokoleniach polskiego narodu.

              Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku  przystępując do Programu KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA  postanowiło poświęcić DĄB PAMIĘCI osobom:

  • Majora Antoniego Łotuszki, ur. 06.01.1900r. w Przeworsku,  zamordowanego w 1940r. w Katyniu przez NKWD;
  • Kapitana Rudolfa Gustawa Pistla, ur. 4.04.1889r. w Starym Zagórzu, zamordowanego w 1940r. w Charkowie przez NKWD.