Rada Rodziców

Serdecznie Dziękuję wszystkim rodzicom za ich wkład w rozwój naszej szkoły. Dla przypomnienia przedstawię najważniejsze funkcje i przedstawicieli:

Strona GłównaWszystkie InformacjeNowości dla Rodziców
Szkoła PrzeworskSprawdź NowościZobacz ofertę dla Rodziców
Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielem Rodziców wszystkich klas współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organami Nadzorującymi Szkołę oraz organizacjami i innymi instytucjami.
Prezydium Rady Rodziców
Przewodniczący:
Z-ca:
Skarbnik:
Sekretarz:
Członkowie:
– Janina Ryszawa- Tomasz Stącel- Irena Jamroży- Stella Pieniążek- Lucyna Zygmunt- Renata Węgrzyn- Lucyna Fuhrman- Elżbieta Janusz- Roman Ostafijczuk
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący:

– Eugeniusz Kowalik- Danuta Jamroży- Beata Janusz
Rada Rodziców w celu wspierania działalności Statutowej Szkoły, gromadzi na swym koncie bankowym fundusze pochodzące ze składek Rodziców, rodziców wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji. Środki te przeznaczane są na następujące
cele:pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci dofinansowania dożywiania, zakupu odzieży, podręczników,dofinansowania konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak Dzień Patrona, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych, itp.,dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych,zakup środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,pomoc dzieciom w sytuacjach losowych,wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców.W tym roku szkolnym wysokość składki wynosi 20 zł. W przypadku gdy do szkoły uczęszcza więcej dzieci to na kolejne dziecko składka wynosi 10 zł. Zbieraniem funduszy pochodzących ze składek Rodziców zajmują się Skarbnicy Rad Klasowych.
rodzice

Nr konta Rady Rodziców:
Bank PeKaO S.A. Oddział Przeworsk
nr 01 1240 2597 1111 0000 3171 2345

Nowy program wsparcia dla samotnych Matek

W ramach wsparcia, jako RADA przygotowaliśmy szereg ofert skierowanych do samotnych rodziców. W szczególności obejmuje on członkinie naszej rady rodziców, samotnie wychowujące dzieci do lat 6.

Generalnym patronem programu wsparcie jest: Firma Brytyjka.pl

W ramach patronatu firma Brytyjka, Madowski Meble, PUH Jamory z Przeworska, zdecydowali się przekazać cześć swoich dochodów na wsparcie trudnej sytuacji materialnej naszych koleżanek i kolegów.

Serdecznie dziękujemy za:

  • przekazanie odzieży szkolnej dla uczniów potrzebujących wsparcia
  • w szczególności niezbędnych elementów wyprawki szkolnej
  • dla samotnych matek otrzymaliśmy plecaki dla mam

Serdecznie dziękujemy także mediom intranetowym za nagłośnienie działalności naszego serwisu. W szczególności podziękowania należą się:

dla licealistów

1 thought on “Rada Rodziców”

  1. Fajny post. Podoba mi się tez ten pomysł z plecakami dla mam do wózków. Dobrze że coś takiego proponujecie. Swoją droga znalazłam tez ciekawy post o takich plecakach dla mam na Blankafashion. Zachęcam do przeczytania.

Dodaj komentarz