Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku założone zostało w maju 2005 roku z myślą o pomocy Gimnazjum i działa na jego terenie.

Do władz stowarzyszenia zaliczają się:

Zarząd:
1.      mgr inż. Marek Pelc-prezes
2.      mgr Wiesław Nitychoruk-wiceprezes
3.      mgr Barbara Dzierżak-sekretarz
4.      mgr Monika Sochacka-skarbnik
5.      mgr Lucyna Pieniążek-członek
6.      mgr Małgorzata Posiak-członek
7.      mgr Małgorzata Rut-członek
 
Komisja Rewizyjna
1.      mgr Małgorzata Siuśta-przewodniczący
2.      Pani Ewa Stecko              -członek
3.      mgr Danuta Pieniążek-członek
4.      mgr Janusz Czerwiński-członek
5.      mgr Adam Kaniuch-członek

Dziękujemy powyższym członkom za pracę na rzecz naszego Gimnazjum, która aktualnie przeszło w stan zamknięcia. Aktualnie w ramach pamięci prowadzimy blog Gimn1 Przworsk.

Dlaczego powstało stowarzyszenie?

Podejmowanie różnorodnych działań propagujących i wspierających rozwój bazy materialnej Szkoły
Wyposażenie obiektu szkolnego w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, jak fajne plecaki damskie oraz męskie.
Kultywowanie tradycji szkoły, środowiska lokalnego oraz propagowanie wśród społeczeństwa informacji o osią­gnięciach i planowanych zamierzeniach .
Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami, których działalność służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Pozyskiwanie środków materialnych na statutową działalność stowarzyszenia. np Zakup plecaków dla uczniów.
Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki wśród młodzieży szkolnej jako aktywnej formy wypoczynku i zapewnienie uczniom opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo turystycznej.

Firmy współpracujące z stowarzyszeniem Gimn 1 Przeworsk:

Współpracę z instytucjami samorządowymi : Starostwem, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy, Firmami prywatnymi np. Brytyjka.pl
Pozyskiwanie sponsorów wśród zakładów pracy, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, w tym również podmiotów zagranicznych, producentów np. plecaków.
Informowanie i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym w regionie.
Organizowanie szkoleń i konferencji. Prowadzi szkolenia? Napisz do nas!
Organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych, historycznych oraz spotkań.
Współpracę ze społecznością lokalną w zakresie przedsięwzięć z dziedzin: oświata, dobroczynność, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, ochrona środowiska.
Nawiązywanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami i Fundacjami działającymi na rzecz edukacji. Także firmami gdzie można kupić tanio plecaki, torby, elementy wyprawki dla uczniów.
Podejmowanie wszystkich innych legalnych działań uznanych za sprzyjające celom Stowarzyszenia.

Chcesz dołączyć do firm współpracujących z nami? Napisz:

Dziękujemy za wsparcie w organizacji licznych konkursów oraz przekazanie nagród dla naszego Swowarzyszenia.

Podziękowanie w tym miejscu dla Gimnazjum 5 w Olsztynie.

1 thought on “Stowarzyszenie”

  1. Dobrze przygotowany artykuł. Życzę waszemu stowarzyszeniu dożo sukcesów. Oby gimn1przeworsk istniało jeszcze przez ponad 10 lat. Zapraszam też do odwiedzenia naszego bloga Fabryka Ciała. Też piszemy o plecakach sportowych oraz klasycznych.

Dodaj komentarz