STRONA GŁÓWNA
PRZETARGI
LINKI
KONTAKT
Strona główna Przetargi Linki Kontakt
 
 
w Przeworsku 
 

 
System Ewaluacji Oświaty
 
 

W dniach 4.05.2011r. – 16.09.2011r. w naszej szkole pracownicy Kuratorium Oświaty

w Rzeszowie przeprowadzili badanie zewnętrze – ewaluacje całościową.

W jej trakcie zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł – dyrektora, uczących
w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły oraz przedstawicieli samorządu lokalnego.

Ewaluacja miała na celu zebranie danych o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; o procesach zachodzących w szkole; o funkcjonowaniu szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami oraz
o zarządzaniu szkołą.

Efektem ewaluacji jest określenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych
w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Szkoła może spełnić te wymagania na 5 poziomach:

Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę,

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę,

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę,

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę,

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

 

Nasza szkoła osiągnęła następujące poziomy spełniania wymagań:

 

Z pełna treścią Raportu z Ewaluacji Całościowej można zapoznać się na stronie:

www.platforma.npseo.pl/summary/htmlReport/id/5721

 

 

 

 
 
Realizacja: wrzesień 2010