STRONA GŁÓWNA
PRZETARGI
LINKI
KONTAKT
Strona główna Przetargi Linki Kontakt
 
 
w Przeworsku 
 

 
Terminy i czas trwania Egzaminu gimnazjalnego
 

1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:

a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2014 r. (piątek)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

3. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:

a) część humanistyczna – 2 czerwca 2014 r. (poniedziałek)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 3 czerwca 2014 r. (wtorek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 5 czerwca 2014 r. (czwartek)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

 Dla uczniów klas pierwszych i drugich są to dni wolne od zajęć lekcyjnych.

 

 
 
Realizacja: październik 2013