STRONA GŁÓWNA
PRZETARGI
LINKI
KONTAKT
Strona główna Przetargi Linki Kontakt
 
 
w Przeworsku 
 

 
Święto Edukacji Narodowej 2012
 

Święto Edukacji Narodowej w bieżącym roku szkolnym obchodziliśmy 12 października. Spotkaniu towarzyszył portret Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego słowa:  „Nauczycielu mądry, prawdę czyń w miłości”.

O godz. 1300 na holu I piętra zebrali się uczniowie wszystkich klas I i bardzo liczne delegacje uczniów klas II i III. W spotkaniu wzięli udział wszyscy pracownicy szkoły. W uroczystości uczestniczyła również duża grupa rodziców uczniów klas I. Władze miasta reprezentował Przewodniczący Rady Miasta – pan Andrzej Rozpotyński.

Wzorem ubiegłych lat uczniowie klas I złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły i uroczyście zostali przyjęci w poczet szkolnej społeczności. Pamiątką tego wydarzenia były wręczone im szkolne tarcze i klasowe zdjęcia.

Zebrani słuchając historii tarczy szkolnej mogli obejrzeć prezentację multimedialną pokazującą zbiorowe zdjęcia gimnazjalistów z różnych szkół w Polsce z lat 30 – tych XX wieku, a także klasowe zdjęcia uczniów w szkolnych mundurkach z tarczą, z lat po II wojnie światowej.

Pani Dyrektor zabierając głos odwołała się do materiałów przekazanych szkole przez Księdza Marka Dziewieckiego, który ze względu na nawał spraw i obowiązków nie mógł przyjechać do Przeworska.

Zebrani znów mogli obejrzeć pokaz zdjęć z pobytu Księdza Marka Dziewieckiego w naszej szkole w marcu 2005 roku.

Przekazywanym treściom towarzyszyła myśl księdza doktora:

„Największym zagrożeniem dla człowieka jest wyższe wykształcenie połączone
z niższym wychowaniem”

Pani Dyrektor podawała zebranym, za księdzem Dziewieckim, konkretne propozycje wspólnych działań - szkoły i rodziców – zapewniających odniesienie szkole wychowawczego sukcesu i pokazujących rzeczywistą troskę o rozwój i dojrzałość młodego człowieka.

Te konkretne działania to:

·  zaangażowanie rodziców w tworzenie programu wychowawczego obowiązującego w szkole, który realizują wszyscy nauczyciele, egzekwowanie jego realizacji, a w razie zastrzeżeń nawet jego korekta;

·  dobry pedagog – zarówno rodzic jak i nauczyciel - to ktoś, kto potrafi kochać i wymagać, czyli ktoś, kto nie myli wychowania ani z tresurą, ani z rozpieszczaniem;

·  dobra współpraca rodziców i nauczycieli oznacza, że jedni i drudzy pomagają sobie wzajemnie w mobilizowaniu wychowanka do pracy nad sobą i do nauki, a w potrzebie bronią go przed jego własnymi słabościami;

·  odpowiedzialność rodziców – to zdecydowane wsparcie dla nauczyciela w sytuacjach trudnych w klasie.

Wypowiedź pani Dyrektor kończyła myśl księdza Marka Dziewieckiego:

”Dzieci i młodzież potrzebują takich rodziców i takich nauczycieli, którzy ze sobą życzliwie współpracują i którzy są czymś więcej niż drogowskazami, które wskazują wychowankom właściwą drogę. Prawdziwy wychowawca – rodzic i nauczyciel – to drogowskaz, który chodzi, czyli to przyjaciel, który zmierza w tym samym kierunku, jaki podpowiada swoim wychowankom”.

Święto Edukacji Narodowej to również dzień, w którym pracownicy tego resortu otrzymują nagrody.

Medal Komisji Edukacji Narodowej, który nadaje się osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania otrzymali:

Joanna Będkowska, Sabina Cieślak, Joanna Hołowaty, Katarzyna Krupińska, Aldona Młynarczuk.

Medal za Długoletnią Służbę, który nadaje właściwy minister za pracę w służbie państwowej, otrzymali:

Medal Srebrny: Małgorzata Posiak, Małgorzata Rut, Adam Kaniuch.

Medal Brązowy: Agnieszka Bernacka.

Nagrodę Dyrektora Szkoły odebrali:

Wiesław Nitychoruk, Joanna Będkowska, Justyna Dawidowicz, Jagoda Magoń, Janusz Czerwiński, Adam Kaniuch, Jadwiga Kujawa, Piotr Pakosz, Katarzyna Krupińska, Sabina Pelc – Lichończak, Elżbieta Wielobób.

            Pani Dyrektor odczytała również skierowane do wszystkich pracowników szkoły pismo Pani Burmistrz z życzeniami „sukcesów zawodowych, osobistych oraz wytrwałości w kształtowaniu młodego pokolenia (…)”. Życzenia złożył również Przewodniczący Rady Miasta – Pan Andrzej Rozpotyński.

Uroczystość zakończył występ uczniów klas trzecich, należących do warsztatów teatralnych, w składzie: Olga Hnatkowska, Jan Bielówka, Radosław Bożek, Łukasz Janisz, Mateusz Kujawa, Jakub Piekło, Maciej Sas i Karol Waloński. Przenieśli oni uczestników spotkania do ,,Bajkolandii” znakomicie odgrywając parodię znanych wszystkim z dzieciństwa bajek o Kopciuszku, a także o Królewnie Śnieżce. Niesamowitym prezentem dla nauczycieli był perfekcyjnie wykonany przez chłopców z warsztatów teatralnych fragment baletu ,,Jezioro łabędzie”, który rozbawił publiczność do łez. Występ tak bardzo się spodobał, że nasi tancerze poproszeni zostali o bis. Część artystyczną oraz uczniów przygotowały opiekunki warsztatów, panie: Sabina Cieślak, Justyna Dawidowicz, Jagoda Magoń i Małgorzata Rut.

Podczas całego spotkania mogliśmy posłuchać popisów wokalnych uczennic klasy pierwszej – Agnieszki Frankowskiej i Aleksandry Zabłockiej, przygotowanych przez panią Grażynę Rybkę. Konferansjerami byli trzecioklasiści – Justyna Basiak i Filip Wawro. Cała uroczystość okazała się bardzo udana, o czym świadczy aplauz i uznanie widzów.

galeria

 
 
Realizacja: październik 2012