STRONA GŁÓWNA
PRZETARGI
LINKI
KONTAKT
Strona główna Przetargi Linki Kontakt
 
 
w Przeworsku 
 

 
70-ta rocznica powstania Armii Krajowej
 

W roku 2012 przypada 70-ta rocznica powstania Armii Krajowej.

30 stycznia 2012r. Światowy Związek Żołnierzy AK oraz Podkarpacka Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zorganizowała uroczyste posiedzenie Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W sesji tej udział wzięli: Pani Agnieszka Zakrzewska - Kierownik Referatu Promocji, Kultury , Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Przeworska i Pani Dorota Baj Dyrektor Gimnazjum  z uczniami klasy IIIB Marcinem Gujdą i Pawłem Supersonem. Sesja rozpoczęła się wyjątkowo uroczyście, po przeczytaniu treści uchwały w sprawie uczczenia 70. rocznicy powołania Armii Krajowej i przedstawieniu jej uzasadnienia przez Stanisława Micała, Przewodniczącego Prezydium Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, radni przyjęli dokument, w którym „oddali cześć wszystkim żołnierzom Armii Krajowej, którzy nie szczędząc ofiar bohatersko służyli Ojczyźnie, a wielu z nich oddało życie w obronie niepodległości Polski”.

galeria

 

 

 
 
Realizacja: luty 2012