Dokumenty

Statut Gimnazjum

Szkolny System Interwencji – pobierz

Klasyfikacja wzór – pobierz

Wyniki klasyfikacji – pobierz

Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej – pobierz

Projekt edukacyjny – zakres tematyczny pobierz

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego – pobierz

Procedury wydawania duplikatów lub  odpisów świadectw, legitymacji szkolnych, karty rowerowej – pobierz

Wniosek o duplikat – pobierz

Karta zgłoszenia dziecka na obiady – pobierz

Karta wycieczki – pobierz

Kwalifikacja do nauki pływania – pobierz

Plan Pracy Szkoły Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku na rok szkolny 2016/2017

Program Wychowawczy Szkoły Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku na rok szkolny 2016/2017

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku w roku szkolnym 2016/2017

Wewnątrzszkolny system orientacji i doradztwa zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku

Szkolny System Wspierania Zdolności

Wymagania programowe
z poszczególnych przedmiotów

 • biologia
 • chemia
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • fizyka
 • geografia, mapa Polski, regiony geogr. Polski, mapa Afryki, mapa Ameryki
 • historia, klasa I, klasa II, klasa III
 • wos, wos PWN
 • język polski
 • języki obce
 • matematyka
 • muzyka
 • plastyka
 • informatyka
 • zajęcia techniczne
 • wychowanie fizyczne
 • religia

Pakiet Świadectwa Optivum

Program instalacyjny – pobierz

Licencja – pobierz