Biblioteka

Biblioteka gimnazjalna składa się z dwóch pomieszczeń. W jednym z nich znajduje się księgozbiór i czytelnia oraz pracownia multimedialna. Drugie pomieszczenie to sala audiowizualna.

Biblioteka z centrum multimedialnym ma na celu przygotowanie uczniów do racjonalnego poszukiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji oraz posługiwania się fachową terminologią związaną z edukacją czytelniczą, informacyjną i medialną.

Udostępnianie oraz rejestr zasobów biblioteki odbywa się przy pomocy programu MOL OPTIVUM.

Oprócz tradycyjnego księgozbioru uczniowie korzystają z ośmiu stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Mają możliwość zdobycia obszernych materiałów na interesujące ich zagadnienia. Są przygotowywani do świadomego korzystania z różnych źródeł informacji i krytycznego ich odbioru.

 Do dyspozycji uczniów biblioteka udostępnia programy multimedialne. Są to encyklopedie z dziedziny geografii, biologii, chemii, matematyki oraz Multimedialna Encyklopedię Powszechną PWN i Wielki Multimedialny Atlas Świata. Inną propozycją jest Multimedialny Pakiet Encyklopedyczny OMNIA zawierający leksykony z różnych dziedzin wiedzy, atlasy oraz gry edukacyjne. Uczniowie korzystają z pracowni zarówno podczas lekcji jak i po zajęciach.

Oprogramowanie dydaktyczne biblioteki to LOGO KOMENIUSZ i pakiet MS OFFICE.

W związku z tym, że szkoła nosi imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego posiadamy interesujący test wiedzy o patronie przygotowany w wersji komputerowej przez jednego z nauczycieli informatyków.

Na wyposażeniu sali audiowizualnej posiadamy zestaw kina domowego. Biblioteka dysponuje bogatym zbiorem kaset video i płyt CD o tematyce edukacyjnej obejmującej wszystkie przedmioty nauczane w zakresie programu gimnazjum.