STRONA GŁÓWNA
PRZETARGI
LINKI
KONTAKT
Strona główna Przetargi Linki Kontakt
 
 
w Przeworsku 
 

 

Wystawa DZIEŁA ROKU

 

 

 

 

 

 

 

 

    Wystawa jest podsumowaniem pracy jednego roku plastyki w gimnazjum. Zawiera wybrane prace spośród wszystkich tematów plastycznych wykonanych przez uczniów
w pierwszej klasie. Są to najlepiej zrealizowane tematy, przez zastosowanie najtrafniejszych środków wyrazu plastycznego, dzięki czemu wybrane prace mają szczególnie wyrazisty przekaz.

      Artysta malarz – pan Marcin Telega, wykształcony w pracowniach krakowskiej ASP, wystawiający w wielu galeriach i zdobywca nagród - dokonał nominacji prac, spośród których wyłonione zostało dzieło roku.

   Autor DZIEŁA ROKU otrzymuje końcoworoczną ocenę CELUJĄCY, autorzy nominowanych prac, oraz uczniowie których na wystawę zakwalifikowane zostały ponad trzy prace otrzymują celujące oceny cząstkowe.
Wszyscy pozostali, których prace tu oglądamy otrzymują za aktywność plastyczną bardzo dobry z plusem. Jest to pierwsza edycja wystawy, która będzie miała co najmniej tak długą kontynuację, jak Przegląd Twórczości Plastycznej Gimnazjalistów, który
w ubiegłym roku zakończył działanie na 10 lecie.

 

 
 
Realizacja: czerwiec 2011