STRONA GŁÓWNA
PRZETARGI
LINKI
KONTAKT
Strona główna Przetargi Linki Kontakt
 
 
w Przeworsku 
 

 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

 

 

1 marca obchodziliśmy po raz drugi Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Ma on upamiętnić bohaterów żołnierzy i cywilów którzy zdecydowali się dalej toczyć walkę o wolną Polskę wbrew Związkowi Radzieckiemu, mocarstwom zachodnim, Urzędowi Bezpieczeństwa i Władzom Komunistycznej Polski.

W maju 1945r. w Europie zakończyła się II wojna światowa. Radość społeczeństw Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych nie korespondowała z nastrojami i obawami jakie odczuwali Polacy  w związku z faktem, że na naszych ziemiach stacjonowała Armia Czerwona, działało NKWD oraz rodzimi kolaboranci. Na zajętych przez wojska radzieckie ziemiach masowo aresztowano i mordowano oficerów i żołnierzy Armii Krajowej, przedstawicieli przedwojennych i konspiracyjnych elit politycznych oraz inteligencję.

Wobec tego bezprawia społeczeństwo polskie stawiało opór. Konspiracja i walka zbrojna wobec władzy komunistycznej była duża i trwała do końca lat 40 – tych, a w niektórych regionach nawet do połowy lat 50 – tych.

W podziemiu antykomunistycznym w 1945r.  uczestniczyło prawie 200 tys. osób, a w 1947r. w wyniku represji, działań UB liczba ta zmalała do 2 tys. Na początku lat 50 – tych w lasach pozostawało tylko około 250 do 400 walczących.  Los tych żołnierzy był przesądzony, gdyż ginęli z bronią w ręku, a ponadto komunistyczne sądy w latach 1944 – 1955 orzekły ponad 8 tys. wyroków śmierci, z których wykonano 4,5 tys.

Przez wszystkie powojenne lata władze Polski starały się zatrzeć pamięć o tych żołnierzach, szkalując ich, nazywając faszystami i wrogami ludu.

Pamięć o nich żyła jednak w społeczeństwie. Instytut Pamięci Narodowej już od pierwszych dni swojego istnienia zajął się gromadzeniem materiałów i relacji na ich temat. A ówczesny prezes IPN – śp. prof. Janusz Kurtyka  zaproponował organizowanie co roku Narodowego Święta „Żołnierzy Wyklętych” Nie doczekał jednak realizacji swojego pomysłu – zginął w katastrofie pod Smoleńskiem. Ideę tego pomysłu kontynuuje prof. Jan Żaryn.

W ulotce, którą otrzymali uczniowie zaprezentowani zostali najwybitniejsi „Żołnierze Wyklęci” z terenu Rzeszowszczyzny. Uczniowie obejrzeli film, który za chwilę obejrzycie opowiada historię sanitariuszki 5 Wileńskiej Brygady AK – Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, która w wieku 18 lat, w sierpniu 1946r. została zamordowana przez rodaków.        

 

 

galeria

 

 
 
 
Realizacja: marzec 2012