STRONA GŁÓWNA
PRZETARGI
LINKI
KONTAKT
Strona główna Przetargi Linki Kontakt
 
 
w Przeworsku 
 

 
POMAGAJMY! – zajęcia nt. wolontariatu
 
Od 17 do 27 stycznia we wszystkich klasach pierwszych odbyły się zajęcia nt. wolontariatu. Prowadziły je uczennice Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku: Magdalena Frączek, Ilona Morawska, Karolina Dubrawska, Anna Kisiel oraz uczeń Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Przeworsku: Arkadiusz Pieniążek.

Wolontariusze kilka lat wcześniej aktywnie pracowali w gimnazjalnej grupie Promyczek, której jednym z głównych celów było i jest nadal  prowadzenie działalności na rzecz kształtowania postaw rówieśników poprzez naukę tolerancji, akceptacji innych takimi, jakimi są, jak również konieczności niesienia bezinteresownej pomocy wszystkim potrzebującym.

Podczas zajęć uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, czym jest niepełnosprawność, co to jest wolontariat i kto może zostać wolontariuszem, mogli porozmawiać nt. tolerancji
i posłuchać o różnych charytatywnych akcjach, w które także oni mogą się włączać.

 

galeria

 
 
Realizacja: luty 2012