STRONA GŁÓWNA
PRZETARGI
LINKI
KONTAKT
Strona główna Przetargi Linki Kontakt
 
 
w Przeworsku 
 

 

ŚWIĘTO SZKOŁY – 27 MAJA 2011r.

 
 

 

27 maja 2011r. w naszym gimnazjum obchodziliśmy Święto Szkoły. Przypadało ono w przeddzień 30 rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Obchody rozpoczęliśmy już 25.05.2011r. uroczystą Mszą Św. w Bazylice Ducha Św. z udziałem Jego Ekscelencji arcybiskupa  Józefa Michalika.

Zgromadzonych powitała pani Dyrektor, a życzenia z okazji Święta Szkoły złożyła Pani Burmistrz.

           Uczniowie klasy 2b pod kierunkiem pani Sabiny Cieślak przygotowali w ramach projektu edukacyjnego z języka polskiego prezentację multimedialną pt. „Barbara Wachowicz – pisarka losu polskiego”. Prezentacja zawierała elementy biografii, najważniejsze osiągnięcia i nagrody oraz publikacje Barbary Wachowicz. Celem projektu było przybliżenie uczniom postaci Honorowego Gościa.

            Pani Barbara Wachowicz jest autorką książek, wystaw, spektakli, programów telewizyjnych i radiowych poświęconych Wielkim Polakom. Obdarzona tytułami „Pisarki losu polskiego”, „Ministra patriotyzmu”, laureatka wielu nagród, a wśród nich „Orderu Uśmiechu” przyznanego przez młodzież z motywacją: „To dzięki niej zstępują z piedestału bohaterowie narodowi i najwięksi twórcy literatury, by stać się nam bliskimi”.

            Najważniejszym punktem programu Święta Szkoły była gawęda pt. „Obrońca godności i honoru narodu – Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński”, której wysłuchali przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – pani Dyrektor Alina Pieniążek i starszy wizytator pani Alina  Kurka, Burmistrz Miasta – pani Maria Dubrawska – Lichtarska, Przewodniczący Rady Miasta – pan Andrzej Rozpotyński, Komendant Chorągwi Podkarpackiej druhna Wiesława Domagała, przedstawiciele duchowieństwa, zaproszonych okolicznych szkół noszących imię księdza Prymasa, bibliotekarze, nauczyciele, wśród nich liczna grupa nauczycieli emerytów, młodzież gimnazjalna oraz harcerki przeworskiego Szczepu „Kresy”.

            Gawędy Pani Barbary Wachowicz wysłuchaliśmy z ogromnym zainteresowaniem i wzruszeniem. Pozostajemy pod wielkim wrażeniem wiedzy, znajomości literatury polskiej, pięknej polszczyzny, błyskotliwości i wyjątkowego poczucia humoru.

Na uwagę zasługuje przygotowany specjalnie  na tę uroczystość film o pracy z osobą Patrona Szkoły. Prezentował on wszystkie formy zdobywania i pogłębiania wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim, m. in. lekcje wychowawcze, wycieczki, wystawy, projekty. Film przygotowały panie Sabina Cieślak, Justyna Dawidowicz i Małgorzata Rut, a montaż pan Jacek Siębrzuch.   

Ostatnim punktem programu  było rozstrzygniecie szkolnych konkursów związanych z osobą Patrona. Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

w konkursie wiedzy o Patronie Szkoły:

1.                        Katarzyna Majka

2.                        Damian Cichoń

3.                        Tomasz Piątek

 

w konkursie „Nasz Patron w Poezji i Prozie”:

1.                   Patrycja Śmigiel

2.                   Jagoda Pelc

3.                   Joanna Szylar

 

w konkursie multimedialnym:

1.                   Jagoda Pelc

2.                   Paweł Osikowski

3.                   Marcin Jędryka

 

 

Po zakończeniu uroczystości uczestnicy spotkania mogli otrzymać pamiątkowy wpis od pani Barbary Wachowicz. Mimo dużej ilości chętnych, pani Barbara dla każdego znalazła czas na chwilę rozmowy, pamiątkowe zdjęcie i dedykację.

Warto wspomnieć, że uroczystą atmosferę podkreśliła oprawa muzyczna, którą przygotowała pani Grażyna Rybka wraz z  uczennicami,   Katarzyną Motyką i Różą Stępak.  

 galeria 

 
 
Realizacja: czerwiec 2011