STRONA GŁÓWNA
PRZETARGI
LINKI
KONTAKT
Strona główna Przetargi Linki Kontakt
 
 
w Przeworsku 
 

 

PRYMAS TYSIĄCLECIA – APEL

 

  

W bieżącym roku przypadają trzy okrągłe rocznice związane z Patronem naszej szkoły: 110 rocznica Jego urodzin, 30 rocznica śmierci i 10 – nadania przeworskiemu gimnazjum imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Z okazji tej potrójnej rocznicy, w miesiącu pamięci narodowej, 4 kwietnia 2011 roku przeprowadzony został apel poświęcony pamięci Prymasa Tysiąclecia. Spotkanie zaadresowane zostało głównie do uczniów klas pierwszych, którzy niejednokrotnie z postacią Prymasa Wyszyńskiego stykają się w naszej szkole po raz pierwszy. Oczywiście inni chętni gimnazjaliści także mogli czuć się zaproszeni. Nadzieję budzi fakt, że znalazły się osoby, które po lekcjach,  
w swoim wolnym czasie zechciały wziąć udział w naszym spotkaniu.

Apel przygotowany przez panie: Justynę Dawidowicz i Jagodę Magoń tradycyjnie rozpoczęła Pani Dyrektor wyjaśniając zgromadzonym jego cel oraz wskazując na ścisły związek Prymasa Wyszyńskiego z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, którego w tych dniach wspominamy w sposób szczególny. Następnie uczniowie przedstawili najważniejsze momenty życia Prymasa Tysiąclecia, co ilustrował pokaz slajdów. Nie zabrakło również cytatów słów bohatera naszego spotkania, poezji i muzyki, która w naszej szkole wykonywana jest na żywo.

Warto podkreślić duży profesjonalizm występujących uczniów, którzy głównie już jako starsi koledzy, swoją postawą ukazali młodszym gimnazjalistom jak należy mówić o naszym Patronie.

Występujących uczniów można podzielić na kilka grup: 

  • Cytowanie słów Patrona – Adam Baj z klasy 2b
  • Recytacja wierszy – Michał Superson  – klasa 2b
  • Opowiadanie biografii Prymasa – Anna Chmura i Oliwia Curzytek – uczennice klasy 2b, Małgorzata Mucha z klasy 2a oraz Marcin Gujda, uczeń klasy 2b
  • Skrzypce – Agnieszka Sokół i Natalia Surmacz z klasy 1e
  • Gitara i wokal – Maciej Głąb, uczeń klasy 2e
  • Wokal – Alicja Borowicz – klasa 3d i Anna Pieczko z klasy 1f

Mamy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu  Prymas Tysiąclecia nie będzie dla gimnazjalistów już tylko odległą postacią historyczną, ale żywym i bardzo wyrazistym przykładem męstwa wobec wyzwań i przeciwności, niezachwianej wiary, a także  ufnej nadziei wypływającej
z wielkiej miłości do Boga, Matki Bożej i Ojczyzny.  

 

galeria

 
 
Realizacja: kwiecień 2011