9 maja 2013 r. w oddziale zerowym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Przeworsku w grupie dziewięciogodzinnej odbył się finał projektu edukacyjnego, realizowanego przez grupę gimnazjalistów z Przeworska z klasy II F. Grupę tworzyli: Anna Strzała, Patrycja Lamczyk, Karolina Cieleń, Gabriela Stęchły i Amadeusz Mikłasz. Uczniowie począwszy od marca 2013 r. pracowali nad wybranym przez siebie tematem – „Gimnazjaliści Przedszkolakom - zorganizowanie spotkania ekologicznego”. Sami dokonali wyboru oddziału przedszkolnego, wybrali gry i zabawy oraz przygotowali wszystkie dodatkowe materiały. Głównym celem projektu było zorganizowanie dzieciom wspólnej, godzinnej zabawy.   Realizując cel, uczniowie doskonalili podstawowe umiejętności obywatelskie takie jak współpraca w grupie, kompromis, dyskusja, poszukiwanie informacji, wzajemne słuchanie, wyciąganie wniosków, rozmowy w celu uzyskania zgody na zrealizowanie projektu z osobami dorosłymi związanymi z opieką nad dziećmi. Opiekunem grupy była nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie Aldona Młynarczuk.

Galeria fotografii