STRONA GŁÓWNA
PRZETARGI
LINKI
KONTAKT
Strona główna Przetargi Linki Kontakt
 
 
w Przeworsku 
 

 
 Gimnazjada 2013  

 

W dniach 26 i 27 czerwca po raz kolejny w historii szkoły podsumowaliśmy kończący się rok szkolny przeprowadzając Gimnazjadę, czyli Przegląd Dorobku Kulturalnego Gimnazjalistów.

Spośród 492 uczniów 86 ukończyło klasę z wyróżnieniem. Wśród wyróżnionych uczniów znalazł się Laureat oraz 6 Finalistów przedmiotowych konkursów kuratoryjnych. Ogromnym sukcesem jest II miejsce w Finale ogólnopolskiej edycji Konkursu Geologiczno – Środowiskowego Nasza Ziemia pod hasłem „Drapieżne oblicza Ziemi”, które zajął uczeń naszej szkoły.

Nauczyciele wychowania fizycznego wręczyli pamiątkowe dyplomy i nagrody najbardziej zasłużonym sportowcom.

Program artystyczny prezentowany na Gimnazjadzie przygotowali członkowie warsztatów teatralnych. Tworzyli tę grupę głównie uczniowie klas III. Za piękny występ otrzymali ogromne brawa, a za całą trzyletnią pracę nagrodzeni zostali wpisem do Księgi Zasłużonych Uczniów. Wszystkich uczniów klas III pożegnała Pani Dyrektor oraz koleżanki i koledzy z młodszych klas. Sztandar Szkoły w uroczysty sposób przekazany został uczniom klas II.

Miłym zaskoczeniem dla wszystkich była obecność na naszej uroczystości dużej grupy rodziców, z ogromną radością odbierali informacje o sukcesach swoich dzieci, a także o osiągnięciach klasy, do której ich dzieci uczęszczały. W imieniu Rady Rodziców głos zabrała pani Renata Zabłocka.

Władze miasta reprezentowali pan Burmistrz Dariusz Łapa i Przewodniczący Rady Miasta pan Andrzej Rozpotyński. Obecność tych osób nie tylko podniosła rangę uroczystości, ale też była wyrazem uznania dla pracy szkoły.

Galeria fotografii klasy III

Galeria fotografii klasy I i II

   

 
 
 
Realizacja: lipiec 2013