STRONA GŁÓWNA
PRZETARGI
LINKI
KONTAKT
Strona główna Przetargi Linki Kontakt
 
 
w Przeworsku 
 

 
Geografia w terenie
 

 

We wrześniu 2011 r odbyły się nietypowe lekcje  geografii. Pod opieką pana Wiesława Nitychoruka, Elżbiety Wielobój i Janusza Czerwińskiego wszystkie klasy trzecie brały udział w zajęciach terenowych. Punktem  obserwacji był fragment naszego miasta zwany Aleksandrowem. Jeszcze na terenie gimnazjum poszczególne klasy zostały  podzielone  na kilkuosobowe grupy. Każda z grup otrzymała własną kartę pracy z mapą topograficzną i zadaniami do wykonania. Uczniowie mieli między innymi obliczyć rzeczywistą trasę wędrówki, zaznaczyć na mapie formy erozyjne, narysować profil glebowy i źródło koło Łysej Góry, obliczyć azymuty. Na początku uczniowie myśleli, że zajęcia w terenie niczym nie będą się różnić od lekcji spędzonej w klasie. Byli jednak w błędzie. Okazało się, że przydzielone zadania były ciekawe, a na otwartej przestrzeni pracowało się o wiele przyjemniej.

 

galeria

 

 
 
 
Realizacja: październik 2011