Udział w akcji charytatywnej – pomoc dla Patrycji

 

21.01.2015r. w szkole został zorganizowany apel, którego celem było przekazanie uczniom informacji o akcji charytatywnej – Pomoc dla Patrycji Ryznar. Apel przygotowali opiekunowie Szkolnego Klubu
PRO – LIFE – panie Justyna Dawidowicz i Jagoda Magoń.

W apelu udział wzięli: Natalia Dudziak, Aleksandra Zabłocka i Michał Bęben z klasy 3b oraz Aleksandra Wajda z klasy 2b.

Uczniowie przedstawili sytuację zdrowotną Patrycji. Przygotowana prezentacja multimedialna, wykonane piosenki stały się zachętą dla uczniów do udziału w akcji. Pani Dyrektor podsumowała organizowane na terenie szkoły przed świętami Bożego Narodzenia akcje: Podziel się cukierkiem, Pomoc dla Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie, Świąteczna Paczka. Przypomniała, że cały rok trwa akcja zbierania nakrętek dzięki, której Hospicjum dla Dzieci będzie mogło starać o sprzęt rehabilitacyjny pomocny w opiece nad chorymi dziećmi. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na obserwowaną gotowość uczniów do niesienia pomocy potrzebującym oraz na to, że udział w akcjach charytatywnych jest wyrazem wrażliwości na potrzeby innych, a także kształtuje pozytywna postawę wobec cierpiących i potrzebujących.

Na zakończenie Pani Dyrektor zwróciła uwagę, że przysłowiowa złotówka sama materialnie ma niewielką wartość, ale złotówka od każdego sprawi, że zebrana kwota stanowi już jakąś znaczącą wartość. Sam udział w akcji daje poczucie jedności oraz siły wspólnego działania.