DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 

14.10.2013r.

 

Gośćmi uroczystości byli: Burmistrz Miasta – pani Maria Dubrawska – Lichtarska, Wiceprzewodniczący Rady Miasta – pan Jan Pawłowski, przedstawiciele Rady Rodziców – panie: Renata Zabłocka, Mieczysława Gujda i Halina Wajda. Ponadto do szkoły bardzo licznie przybyli rodzice uczniów klas I oraz nasi ubiegłoroczni absolwenci.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego,
a następnie uczniowie klas I złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły i odebrali pamiątkowe tarcze gimnazjum. W ten sposób, zgodnie z tradycją szkoły, przyjęci zostali w poczet społeczności gimnazjalnej. Tę pierwszą część spotkania zakończono odśpiewaniem Hymnu Szkoły.

W swoim wystąpieniu pani Dyrektor przypomniała, że tegoroczne święto przypada w okrągłą, 240 rocznicę powołania przez Sejm I Rzeczypospolitej Komisji Edukacji Narodowej. Pan Adam Kaniuch odczytał stosowne zapisy Uchwały Sejmowej, które mówiły o tym, że byliśmy wówczas, jako kraj, ewenementem w skali europejskiej tworząc pierwsze Ministerstwo Edukacji Narodowej i wykorzystując infrastrukturę materialną oraz wykształconych
w kolegiach jezuickich nauczycieli.

Pan Adam Kaniuch odczytał również stosowny zapis z ustawy określający obowiązki i przywileje nauczycieli. Pani Dyrektor interpretując go zwróciła uwagę na to, jak wielkim i ważnym zadaniem jest przekazywanie wiedzy
i wychowywanie młodych Polaków, jak trudne i poważne jest to wyzwanie. Poziom wykształcenia i wychowania młodych obywateli warunkuje rozwój kraju i szczęście jego mieszkańców. Od samego więc początku nauczyciel jest tym, który buduje fundamenty państwa. Trwałość tych fundamentów zależy od wartości przekazywanych młodzieży. Zwróciła uwagę, że od powstania zawodu nauczyciela podkreślano rolę wychowania moralnego ściśle łączącego się z wychowaniem religijnym. Akcentując potrzeby szacunku
i miłości wobec dziecka, podtrzymywano wymagający styl wychowania. Kończąc wystąpienie podkreśliła, że praca wychowawcza i dydaktyczna nauczycieli to przede wszystkim troska o młodego Polaka.

Następnie głos zabrała pani Burmistrz, która zwracając uwagę na niełatwą misję nauczyciela, złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły,
a Nagrodę Burmistrza Miasta wręczyła pani Barbarze Dzierżak. Wiceprzewodniczący Rady Miasta wręczając kwiaty odczytał życzenia Przewodniczącego Rady Miasta – pana Andrzeja Rozpotyńskiego. Pełne życzliwości i wdzięczności były również życzenia p.o. Przewodniczącej Rady Rodziców - pani Renaty Zabłockiej. 

Pani Dyrektor poinformowała, że Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymały panie: Izabela Drobotowicz i Halina Jarosz – Łaba.

Medale za długoletnia służbę:

Brązowy: pani Jadwiga Kujawa,

                pani Sabina Pelc – Lichończak,

                pani Danuta Pieniążek.

Srebrny: pan Wiesław Nitychoruk

Następnie o odebranie Nagrody Dyrektora Szkoły poprosiła:

panią Sabinę Cieślak

panią Izabelę Drobotowicz

panią Halinę Frankowską

pana Tomasza Kameckiego

pana Tadeusza Konnaka

panią Marię Kruszelnicką

panią Marię Pieczek - Olearkę

panią Dorotę Pieniążek

panią Lucynę Pieniążek

pana Michała Zawadzkiego

         Program artystyczny zaprezentowany przez uczniów przygotowały panie: Sabina Cieślak, Justyna Dawidowicz, Jagoda Magoń i Małgorzata Rut. Funkcje konferansjerów pełnili: Weronika Stącel i Adrian Kojder. Na program złożyły się piosenki wykonane przez Aleksandrę Wajdę i Aleksandrę Zabłocką;

występ zespołu tanecznego w składzie: Anna Balawender, Michał Bęben, Jakub Bogusz, Jakub Gujda, Jan Jarosz, Mateusz Pieniążek, Jan Rudnicki, Jakub Wajda; parodia znanej bajki o Pinokiu w obsadzie: Jan Jarosz, Marcin Buczek, Łukasz Pieniążek, Anna Balawender. Entuzjastycznie przez zebranych przyjęte zostało wykonanie utworu pt. „Jak dobrze wstać skoro świt” zaprezentowane przez chór chłopięcy w składzie: Jakub Bogusz, Adrian Gonciarz, Jan Jarosz, Krzysztof Kruk, Mateusz Pieniążek, Przemysław Płoskoń, Jakub Romankiewicz, Jan Rudnicki, Radosław Salwach, Adam Wrona, Michał Bęben, Jan Bielówka, Dominik Gósz, Jakub Gujda, Mateusz Pieniążek, Piotr Sebzda, Jakub Wajda, Jan Bąk, Łukasz Pieniążek. Chłopcom akompaniowała Anna Balawender.

galeria fotografii