Święto Szkoły w Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku

 

14.05.2013r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Gościem honorowym spotkania była Pani Anna Rastawicka, Wice-Przewodnicząca Zarządu Ruchu Pomocników Matki Kościoła, Członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. W latach 1969 – 1981 pracowała w sekretariacie Prymasa Polski i należała do osób z Jego najbliższego otoczenia.

Uroczystość rozpoczęliśmy od wciągnięcia na maszt flagi państwowej, następnie udaliśmy się na uroczystą Mszę Świętą do Kościoła pw. Chrystusa Króla w Przeworsku, koncelebrowaną przez proboszcza parafii ks. Jana Miazgę, ks. prałata Zbigniewa Suchego, ks. prałata Tadeusza Gramatykę, ks. Prałata Stanisława Szałankiewicza, ojca gwardiana Marcelego Gęślę oraz księży katechetów: Andrzeja Olejarza i Piotra Czarneckiego. Homilię wygłosił ks. prałat Zbigniew Suchy.

Druga część uroczystości odbyła się w budynku Gimnazjum Nr1, uczestniczyli w niej w/w koncelebransi, nasz gość honorowy – p. Anna Rastawicka, , przewodniczący Rady Miasta p. Andrzej Rozpotyński, Burmistrz Miasta Przeworska p. Maria Dubrawska – Lichtarska, sekretarz Powiatu Przeworskiego p. Mariusz Pieniążek, siostra Mirosława Hałat ze zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia oraz dyrektorzy szkół: p. Maria Bojarska, p. Barbara Motyka, p. Ryszard Nowak, p. Stanisław Mrugała W święcie wzięli udział wychowawcy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły, rodzice oraz uczniowie.

Wszystkim naszym szkolnym uroczystościom towarzyszy Sztandar Szkoły, więc i tym razem rozpoczęliśmy od jego wprowadzenia i odśpiewania hymnu państwowego, po czym pani dyrektor Dorota Baj powitała zgromadzonych gości. W Dniu Patrona Szkoły nie mogło zabraknąć szkolnego hymnu, którego słowa nawiązują do nauki Prymasa Tysiąclecia: „Tylko orły szybują nad granią, tylko orłom niestraszna jest przepaść, wolne ptaki wysoko latają, już za chwilę wylecimy z gniazda”.

Po jego odśpiewaniu wyprowadzono Sztandar Szkoły a głos zabrała pani Anna Rastawicka. Wysłuchaliśmy wspomnień o dzieciństwie, młodości, latach pracy Prymasa, a także o czasach więzienia. Jesteśmy wdzięczni pani Annie za jej świadectwo wygłoszone w tak uroczej, przystępnej dla naszych uczniów formie. Zupełnie inna, niepodobna do podręcznikowej relacja o Prymasie – prawdziwym człowieku, wzbudziła zainteresowanie oraz zasłuchanie dorosłych i uczniów. „Prymas z żelaza”, dzięki opowieści pani Anny, stał się nam bliższy, bardziej przystępny i bardziej ludzki.

Kolejna część spotkania poświęcona była pracy z osobą Patrona w naszej szkole. Pani Dyrektor wraz z uczniami, przedstawicielką rodziców p. Renatą Zabłocką, ks. katechetą Piotrem Czarneckim oraz przedstawicielem nauczycieli p. Adamem Kaniuchem starała się przybliżyć zgromadzonym metody pracy z osobą Patrona, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji misji Szkoły:

„Wychować człowieka, który potrafi świadomie pokierować swoim życiem, otwartego na innych, twórczego i uczciwego”.

Kardynał Stefan Wyszyński wpisał się na trwałe w dzieje Kościoła i Narodu Polskiego. Wspominamy go z szacunkiem jako Księcia Kościoła, Sługę Bożego, wielkiego Patriotę, Społecznika, Męża Stanu. Nasza szkoła nosi imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego od roku 2001. Był to rok poświęcony Prymasowi Tysiąclecia. Wybierając go na Patrona naszej szkoły chcieliśmy uczcić i rozpowszechnić wśród młodzieży postać Wielkiego Polaka. W pracy
z uczniami bardzo nam zależy, aby poznali życie, działalność i wiarę wspaniałego człowieka, by zastanawiali się nad Jego myślami i wskazówkami, aby starali się je wcielać w swoje życie. To, co mówił Prymas 50 – 60 lat temu jest aktualne i dzisiaj, jego nauczanie jest ciągle żywe.

Pani Dyrektor opowiedziała o różnorodnych formach pracy z osobą Patrona szkoły: organizowaniu wieczorów poezji i wycieczek Jego śladami , udziale uczniów w zlotach szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dbałości o księgozbiór i filmotekę dotyczącą Prymasa. Wspomniała też o prezentacji osoby Patrona w środowisku lokalnym. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali prezentacje dla rodziców, prowadzili również „Drogę krzyżową z Patronem” dla mieszkańców poszczególnych parafii naszego miasta. Była to nietypowa droga krzyżowa, gdyż do poszczególnych stacji Chrystusowej drogi na Golgotę zostały przyporządkowane analogiczne momenty z życia Kardynała Wyszyńskiego. Poprzez takie działania na rzecz lokalnego środowiska przeworszczanie, zwłaszcza młodzi, lepiej poznają dziedzictwo naszego wielkiego Patrona.

Ważną inicjatywą była decyzja o zapraszaniu do naszej szkoły świadków życia Prymasa.
W poprzednich latach gościliśmy ks. Stanisława Skorodeckiego, ks. Piotra Niteckiego oraz panią Barbarę Wachowicz. W spotkaniach tych biorą udział przedstawiciele władz miasta oraz zaprzyjaźnionych szkół, również delegacje placówek oświatowych noszących imię Kardynała Wyszyńskiego z naszego regionu.

W tradycję szkoły wpisał się zwyczaj organizowania konkursów związanych z osobą Prymasa Tysiąclecia- konkursu na prezentację multimedialną, „Wiedzy o Patronie”, „Nasz Patron w poezji i prozie”. Święto Szkoły było doskonałą okazją do ich rozstrzygnięcia
i obdarowania wyróżnionych uczniów nagrodami książkowymi i dyplomami.

W tym roku szkolnym odbyła się dziesiąta edycja konkursu „Nasz Patron w poezji i prozie”. Wzięło w nim udział 65 uczniów, a napisane przez nich wiersze stanowiły wyjątkową oprawę uroczystości.

W końcowej części spotkania głos zabrali uczniowie, przygotowani przez panią Marię Pieczek-Olearkę. Zaprezentowali oni Dekalog Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który uczy jak odnosić się do drugiego człowieka oraz przywołali wiele cennych myśli Prymasa o ojczyźnie, rodzinnym domu i roli rodziny jako ostoi ładu moralnego. Interesującym zilustrowaniem i dopełnieniem wszystkich wypowiedzi była prezentacja multimedialna oraz oprawa muzyczna, przygotowane przez panią Aldonę Młynarczuk.

Naszą szkolną uroczystość zakończyła Pani Dyrektor słowami: „Szkoła jest żywym organizmem, społecznością ludzi, którzy dążą do osiągnięcia określonego celu, którym jest możliwie wszechstronny rozwój ucznia. Nie wystarczy zatem dbać jedynie o wysokie oceny oraz satysfakcjonujące wyniki egzaminów zewnętrznych. Bardzo ważne jest wychowanie młodzieży. Działania wychowawcze oparte na wzorcu, którym jest Patron Szkoły mają ogromną szansę powodzenia. Szkoły powinny korzystać z bogatego dziedzictwa swojego Patrona i na nim budować swój program i plan wychowawczy. Spotkania ze świadkami życia Patrona są okazją do zachęcania młodzieży do naśladowania Go i stawania się lepszymi ludźmi.”

Galeria zdjęć