Sesja popularno-naukowa

620-lecie nadania praw miejskich naszemu miastu

 

 

W bieżącym roku przypada 620 rocznica nadania naszemu miastu praw miejskich. Nasza szkoła włączyła się w kalendarz uroczystości miejskich związanych z obchodami tej rocznicy.

W dniu 05.04.2013r. odbyła się sesja w której udział wzięli:

·    pani Profesor Jadwiga Hoff – pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego,

·    pan Senator Andrzej Matusiewicz

·    pani Burmistrz – Maria Dubrawska – Lichtarska

·    ks. Proboszcz Jan Miazga,

·    pan Gustaw Mróz – przedstawiciel Rady Miasta Przeworska,

·    pan Marcin Cieśliński – przewodniczący Forum Młodych Przeworsk,

·    nauczyciele i uczniowie.

Gościem honorowym naszego spotkania była pani prof. dr hab. Jadwiga Hoff, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik studiów doktoranckich.

Pani Profesor jest autorką ponad 80 publikacji oraz opracowań. Przedmiotem Jej studiów badawczych jest historia społeczna XIX wieku, dzieje Galicji, historia obyczajów, źródłoznawstwo nowożytne.

Jako społeczność szkolna mieliśmy przyjemność gościć panią Profesor po raz drugi. W październiku 2005 roku podczas spotkania wysłuchaliśmy referatu „Szkoła i jej rola w małym miasteczku dawniej i dziś”.

W dniu 05.04.2013r. usłyszeliśmy o życiu miasteczka takiego jak Przeworsk przed stu laty. Pani Profesor w ciekawy, barwny i przystępny dla gimnazjalistów sposób omówiła warunki lokalowe i bytowe mieszkańców galicyjskich miasteczek przełomu XIX i XX wieku. Wielu mogło po raz pierwszy usłyszeć i uświadomić sobie, że były to miasteczka bez kanalizacji, o drewnianej zabudowie, często niszczone pożarami. Na bardzo niskim poziomie stała higiena osobista. Wszyscy byli zaskoczeni informacją, że średnia wieku w ówczesnej Galicji wynosiła 28 lat, a w Przeworsku nawet 24 lata. Słuchacze mogli poznać pochodzenie powiedzenia „mieszkać u kogoś kątem”, „ciemności egipskie w miasteczku galicyjskim”. W referacie znalazła się również informacja o statusie społecznym nauczyciela.

Ograniczona czasem wystąpienia, pani Profesor nie przekazała całej swojej wiedzy na omawiany temat, dlatego pani Dyrektor dziękując za zabrany głos zachęciła wszystkich do zapoznania się z publikacją autorstwa pani Jadwigi Hoff pt. „Społeczność małego miasta galicyjskiego w dobie autonomii” oraz „Życie towarzyskie i kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji”.

Spotkanie z panią Profesor zakończyło się podpisaniem książek przez autorkę.

Pan Senator Andrzej Matusiewicz był pomysłodawcą zorganizowania wśród gimnazjalistów naszej gminy konkursu wiedzy nt. historii Polski XIX wieku i historii miasta Przeworska. Konkurs odbył się 22 marca, wzięło w nim udział 19 uczniów.

Podczas sesji odbyło się posumowanie konkursu i wręczenie nagród.

Uczniowie pod opieką pani Moniki Świtalskiej i pani Jagody Magoń zaprosili nas na nietypową lekcję historii, w trakcie której przypomnieli najważniejsze fakty z historii naszego miasta. Samo nadanie praw miejskich przedstawili w formie dramy historycznej ubrani w stroje z epoki.

            Z racji obchodów 620 – lecia historii naszego miasta pani Burmistrz Maria Dubrawska - Lichtarska ogłosiła konkurs na wiersz i tekst piosenki o naszym mieście. Uczennica klasy 3b Annę Balawender odczytała swój wiersz, który weźmie udział w konkursie.

 

Galeria zdjęć