STRONA GŁÓWNA
PRZETARGI
LINKI
KONTAKT
Strona główna Przetargi Linki Kontakt
 
 
w Przeworsku 
 

 
70 ROCZNICA POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ

 

[…]Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego. […] Tak mi dopomóż Bóg.

                                                        (fragm.. Roty Przysięgi AK)

 

W tym roku (14 lutego) minęło 70 lat od powstania Armii Krajowej – największej i najlepiej zorganizowanej armii podziemnej okresu II wojny światowej. W związku z tym  na warsztatach historycznych w I półroczu roku szkolnego 2011/2012 uczniowie poznawali okoliczności jej  powstania, akcje zbrojne i represje po II wojnie światowej. Efektem pracy uczniów było zredagowanie gazetki „Wehikuł czasu”  w całości poświęconej Armii Krajowej  - „Żołnierzom wyklętym”.

         Uczniowie naszego gimnazjum  w dniu 18 lutego 2012r. wzięli udział w akademii upamiętniającej heroiczną walkę  Armii Krajowej w czasie II wojny światowej, którą przygotowali  członkowie warsztatów historycznych.

                                                        Halina Jarosz – Łaba

                                               galeria

                                        gazetka szkolna

  

 

 

 
 
 
 
Realizacja: styczeń 2012