Konkurs historyczny

IX Edycja Konkursu „Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795 – 1989”
pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty

 

W dniu 18 stycznia 2013 r. w Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku odbyły się eliminacje szkolne IX Edycji Konkursu „Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795 – 1989” pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Konkurs miał formę testu multimedialnego, który należało rozwiązać drogą elektroniczną po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie internetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycielskiej – głównego organizatora. W eliminacjach szkolnych wzięło udział ośmioro uczniów. Siedmiu z nich udało zakwalifikować się do etapu rejonowego. Byli to: Konrad Jesiołowski II B – 165 p., Mateusz Ruchała II B– 164 p., Aleksandra Szular III A – 158 p., Damian Cichoń III D – 157 p., Natalia Kałamarz II B – 150 p., Jakub Łyszczarz III D – 141 p., Katarzyna Majka III A – 139 p.

W dniach 7 i 28 lutego 2013 r. odbyła się pierwsza i druga część eliminacji na szczeblu rejonowym. Eliminacje miały formę testów multimedialnych, które należało rozwiązać drogą elektroniczną po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie internetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycielskiej – głównego organizatora. Podczas II stopnia eliminacji uczniowie rozwiązywali:

Test II – historia Polski i powszechna do roku 1795

Test III – historia Polski i powszechna po roku 1795

Oba testy – poza podstawą programową zawierały pytania dotyczące tekstów źródłowych, militariów, obrazów i filmów. Testy miały wyłonić ok. 35 uczniów, którzy awansują na szczebel wojewódzki. Do pierwszego testu przystąpiło 141 gimnazjalistów z województwa podkarpackiego, wśród których znalazło się 7 uczniów z naszej szkoły. Wyniki uczniów Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku (liczba punktów maksymalnych 199): Konrad Jesiołowski II B – 176 p., Mateusz Ruchała II B – 173 p., Damian Cichoń III D – 165 p., Natalia Kałamarz II B – 156 p., Aleksandra Szular III A – 154 p., Katarzyna Majka III A – 136 p., Jakub Łyszczarz III D – 129 p.

28 lutego 2013 r. w Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku odbyła się część druga i po doliczeniu punktów, 35 uczniów z całego województwa awansowało do finału wojewódzkiego. Wśród tej liczby było trzech uczniów Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku: Konrad Jesiołowski – 296 p., Mateusz Ruchała – 284 p., Damian Cichoń – 283 p.

 

W dniu 18 marca 2013 r. w siedzibie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycielskiej w Tarnobrzegu odbył się finał wojewódzki  IX Edycji Konkursu „Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795 – 1989” pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Finał odbył się w dwóch etapach: I etap - eliminacje pisemne, (rozwiązanie testu składającego się z pytań zamkniętych), do których przystąpiło 34 gimnazjalistów z województwa podkarpackiego. Uczniowie z Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku uzyskali następujące wyniki:

  1. Konrad Jesiołowski II B– 162 p. (6. miejsce na liście finałowej) - laureat
  2. Damian Cichoń III D– 153, 6 p. (15 miejsce na liście finałowej) - finalista
  3. Mateusz Ruchała II B – 130, 2 p. (27 miejsce na liście finałowej) - uczestnik

 

Do etapu ustnego awansowało 10. uczniów, wśród których znalazł się Konrad Jesiołowski, uzyskując tym samych tytuł laureata konkursu. Tytuł finalisty wywalczył Damian Cichoń, a Mateusz Ruchała został uczestnikiem Finału Wojewódzkiego. W finale w części ustnej zawodnicy przed publicznością odpowiadali na pytania przygotowane przez organizatorów Konkursu. Na podstawie wyników finału Jury ustaliło kolejność lokat. Uczeń Gimnazjum Nr w Przeworsku Konrad Jesiołowski po bezbłędnych odpowiedziach na 6 pytań zajął ostatecznie 4. miejsce. Wszystkimi uczestnikami konkursu opiekowały się nauczyciele historii – pani Halina Jarosz – Łaba i pani Aldona Młynarczuk.

Galeria zdjęć z Tarnobrzega