STRONA GŁÓWNA
PRZETARGI
LINKI
KONTAKT
Strona główna Przetargi Linki Kontakt
 
 
w Przeworsku

 
 

 
Uroczystość sadzenia Dębu Pamięci dla kapitana Rudolfa Gustawa Pistla

 

17 września Społeczność Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku przed budynkiem swojej szkoły zasadziła kolejny Dąb Pamięci poświęcony kapitanowi Rudolfowi Gustawowi Pistlowi.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele pw. Chrystusa Króla, którą koncelebrowali ks. prałat Zbigniew Suchy, ks. prałat Stanisław Szałankiewicz senior, ks. prałat Zenon Ruchlewicz, o Marceli Gęśla, ks. probosz Jan Miazga i ks. Daniel Odor.

Homilię wygłosił ks. Zbigniew Suchy, który pięknie mówił o umiłowaniu Ojczyzny.

Następnie przeszliśmy przed budynek szkoły, gdzie pani Burmistrz powitała zaproszonych gości. Pani Dyrektor przedstawiła sylwetkę Bohatera – kapitana Rudolfa Gustawa Pistla. Punktem kulminacyjnym tej części uroczystości było symboliczne posadzenie Dębu przez Burmistrza Miasta Przeworska panią Marię Dubrawską –Lichtarską, Wicekuratora Oświaty pana Antoniego Wydro, uczestnika wyjazdu do Katynia w maju 2010r. pana Jana Harpulę, pełniącą obowiązki Przewodniczącej Rady Rodziców  panią Renatę Zabłocką, Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku panią Dorotę Baj, przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Weronikę Stącel.

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał ks. prałat Stanisław Szałankiewicz senior parafii farnej, a poświęcił ją ks. prałat Zenon Ruchlewicz dziekan dekanatu Przeworsk II. Wiązanki kwiatów złożyli: wicemarszałek województwa podkarpackiego pan Lucjan Kuźniar, senator RP pan Andrzej Matusiewicz, Burmistrz Miasta Przeworska pani Maria Dubrawska-Lichtarska, Przewodniczący Rady Miasta pan Andrzej Rozpotyński, delegacja Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu, uczniowie Gimnazjum.

Zaproszenie do udziału w uroczystości przyjęła asysta honorowa żołnierzy 21daplot pod dowództwem ppłk Artura Adamiaka. Apel poległych odczytała ppor. Beata Drozd. Dopełnieniem Apelu poległych była salwa honorowa.

Podniosły nastrój uroczystości zapewniła obecność orkiestry miejskiej, której przewodniczył pan kapelmistrz Tadeusz Zaręba. Utwór „Śpij kolego” wykonał na trąbce pan Tomasz Wołowiec.

Wartę honorową i asystę podczas Sadzenia Dębu pełnili również harcerki i harcerze z 13. Przeworskiej Drużyny Harcerzy z Kresów pod opieką phm. Agnieszki Bernackiej.

Po uroczystości przed budynkiem szkoły w asyście orkiestry i wojska zaproszeni goście, nauczyciele oraz uczniowie gimnazjum przeszli do Miejskiego Ośrodka Kultury.

Na wstępie głos zabrała pani Dyrektor, która podkreśliła, że uroczystość wpisała się w trwający od 2008r. Społeczny Program Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Inicjatorem programu „Katyń…ocalić od zapomnienia” był Ojciec Józef Joniec, prezes stowarzyszenia Parafiada, a patronat honorowy objął wówczas Prezydent RP prof. Lech Kaczyński. Obaj zginęli w katastrofie smoleńskiej w drodze na obchody 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Celem programu jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci poprzez posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady: jeden DĄB to jedno nazwisko.

Pierwszy Dąb Pamięci został posadzony w maju 2010r. przez społeczność naszego gimnazjum dla zamordowanego w Katyniu Majora Antoniego Łotuszki, urodzonego w Przeworsku. Oficerów, których upamiętniają posadzone przez nas Dęby, połączyły koligacje rodzinne. Pani Anna Grabowska-Pistl, córka Majora Antoniego Łotuszki, jest żoną syna Kapitana Rudolfa Gustawa Pistla – Romualda. Państwo Pistlowie obecni byli w maju 2010r. podczas uroczystego sadzenia Dębu Pamięci. Wyrazili wówczas pragnienie, by kolejny Dąb upamiętnił Kapitana Rudolfa Gustawa Pistla.

Spełnienie ich prośby było dla nas zaszczytem.

Dąb Pamięci – „żywy pomnik”, który posadzony został przed budynkiem gimnazjum, poświęcony jest pamięci kapitana Rudolfa Gustawa Pistla – więźnia obozu w Starobielsku, zamordowanego strzałem w tył głowy w 1940 roku w Charkowie.

Kapitan  Rudolf Gustaw Pistl urodził się 4 kwietnia 1889r. w Starym Zagórzu. Uczęszczał do Gimnazjum w Przemyślu, a następnie do Państwowego Gimnazjum Męskiego w Sanoku, gdzie w 1908r. zdał egzamin dojrzałości. Naukę kontynuował w Krajowej Szkole Górniczej i Wiertniczej w Borysławiu. Po zdaniu egzaminu objął funkcję technicznego kierownika kopalni nafty w Borysławiu.

Jesienią 1910r. w ramach poboru wcielony został do armii austriackiej. Z chwilą wybuchu I wojny światowej jako ochotnik 30 pułku piechoty ukończył kurs oficerski, mianowany został chorążym i otrzymał przydział do Ministerstwa Wojny w Wiedniu.

W marcu 1918r. przeniesiony został do Intendentury Komendy Wojskowej we Lwowie skąd zdezerterował i jako ochotnik wziął czynny udział w obronie Lwowa. Od jesieni 1918r. kontynuował służbę wojskową jako oficer kompanijny I baonu 30 pułku piechoty im. Króla Jana III Sobieskiego we Lwowie.

We wrześniu 1919r. został przyjęty do wojska polskiego z zatwierdzeniem posiadanego stopnia podporucznika i powołany do służby czynnej na czas wojny, aż do demobilizacji.

W 1920r. mianowany został porucznikiem i przydzielony do Intendentury Okręgu Gospodarczego Lwów jako oficer gospodarczy, referent w wydziale należności pieniężnych.

W 1931r. na własną prośbę został przeniesiony do Korpusu Kadetów nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie jako intendent oraz nauczyciel ekonomii.

W 1935r. przeszedł na emeryturę, a w 1938r. został ponownie powołany do czynnej służby wojskowej.

W czasie obrony Lwowa we wrześniu 1939r. pełnił funkcję Głównego Intendenta Sztabu Obrony Lwowa. Po zajęciu miasta Lwowa przez Armię Czerwoną 22 września 1939r. z grupą oficerów wzięty został do radzieckiej niewoli i trafił do obozu jeńców w Starobielsku. Wiosną 1940r. zamordowany został w Charkowie.

Postanowieniem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego  z 5 października 2007r. porucznik Rudolf Gustaw Pistl został awansowany pośmiertnie do stopnia kapitana.

Awans został ogłoszony 9 listopada 2007r. w Warszawie, w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – uczcijmy Pamięć Bohaterów.”

Wystąpieniu pani Dyrektor towarzyszyła prezentacja multimedialna oraz odczytanie przez pana Adama Kaniucha listów kapitana Rudolfa Gustawa Pistla do rodziny i treści dokumentów potwierdzających starania żony Jadwigi
o uzyskanie informacji o losie męża i syna, a także charakterystyka Bohatera w oparciu o materiały z teczki akt personalnych z centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie.

Nastroju dopełniły: pieśń „Modlitwa obozowa” wykonana przez chór chłopięcy w składzie: Krzysztof Kruk, Michał Bęben, Jakub Romankiewicz, Jakub Bogusz, Jan Bąk, Jan Rudnicki, Piotr Sebzda, Dominik Gósz, Mirosław Kuźniar, Adrian Gonciarz, Przemysław Płoskoń, Mateusz Telega, Radosław Salwach, Jan Jarosz, Łukasz Pieniążek, Jakub Wajda, Jakub Gujda, Paweł Bielówka  z akompaniamentem Anny Balawender, utwór „17 września” , który zagrał na akordeonie i zaśpiewał absolwent gimnazjum Tomasz Piątek oraz pieśń „Biały Orzeł”, którą wykonali: Anna Balawender, Jakub Bogusz, Jan Jarosz, Agnieszka Frankowska, Aleksandra Zabłocka z towarzyszeniem zespołu w składzie: Adam Wrona - gitara elektryczna, Tomasz Piątek - fortepian, Rafał Sobala (absolwent) - gitara basowa i Adrian Stępak - perkusja.

W uroczystości nie mógł uczestniczyć syn kapitana pan Romuald Pistl z żoną Anną.

Państwo Pistlowie mieszkają w Warszawie i są ludźmi w sędziwym wieku. Napisali list, w którym wyrazili wdzięczność za zorganizowanie uroczystości.

          W kolejnej części spotkania swój wykład wygłosił Gość Honorowy – pan profesor Jan Żaryn: wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, współtwórca i długoletni prezes Oddziału Warszawskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Pan profesor udziela się także w towarzystwach historycznych, był członkiem Rady Programowej Fundacji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Pełni funkcję redaktora naczelnego miesięczników „Na poważnie” i „W sieci historii”. Autor książek oraz artykułów w prasie codziennej i periodykach.

W swoim wystąpieniu pan profesor przedstawił skutki agresji sowieckiej na Polskę w dniu 17 września 1939r. Fakty historyczne ilustrował wspomnieniami tych, którzy przeżyli ten dramatyczny czas.

W Księdze Pamiątkowej Szkoły pan profesor umieścił wpis następującej treści:

„Bardzo dziękuję za zaproszenie,

Przeworsk ma wspaniałą młodzież gimnazjalną, skoro potrafiła słuchać i aktywnie przeżywać naszą historię, a zatem Przeworsk ma wspaniałych rodziców i wychowawców tejże młodzieży. Bardzo dziękuję za Was i za tę Waszą młodzież, w imieniu reszty Polski”.

Dyrekcja i Społeczność Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku jeszcze raz serdecznie dziękują wszystkim gościom za Ich obecność.

Pani Burmistrz Miasta Przeworska Marii Dubrawskiej – Lichtarskiej oraz kierownikowi Referatu Promocji Miasta – pani Agnieszce Zakrzewskiej dziękujemy za wszelką pomoc w organizacji uroczystości.

Prezentację multimedialną i uczniów, którzy wykonali utwory muzyczne przygotowały panie: Sabina Cieślak, Justyna Dawidowicz i Jagoda Magoń.

Oprawę wizualną wykonały panie: Agnieszka Bernacka, Barbara Dzierżak, Renata Szlachta.

 

galeria fotografii

 
 
Realizacja: listopad 2014